สรรพสามิตแจงจับผู้ทำผิด กม.รอบสัปดาห์นี้  275 คดี ค่าปรับเฉียด 6 ล.

โฆษกสรรพสามิต โชว์ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบสัปดาห์ ช่วง 26 ส.ค. – 1 ก.ย.65 พบการกระทำผิด จำนวน 375 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.58 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต แถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ (ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ว่า จากการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี โดยจัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 375 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.58 ล้านบาท

แยกเป็น สุรา จำนวน 219 คดี ค่าปรับ 1.46 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 106 คดี ค่าปรับ 2.41 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 7 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 0.43 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.32 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.55 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นสุรา จำนวน 5,765.315 ลิตร ยาสูบ จำนวน 37,279 ซอง ไพ่ จำนวน 77 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 39,940.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 13,213 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 1 กันยายน 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 25,153 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 455.85 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,687 คดี ค่าปรับ 118.81 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,534 คดี ค่าปรับ 230.48 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 370 คดี ค่าปรับ 3.59   ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 812 คดี ค่าปรับ 28.59 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 104 คดี ค่าปรับ 10.08 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,032 คดี ค่าปรับ จำนวน 25.36 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 614 คดี ค่าปรับ 38.94 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 206,400.964 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,323,336 ซอง ไพ่ จำนวน 21,434 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,007,729.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 302,860 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,339 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password