สรรพสามิตแจงปราบปรามคนทำผิด กม. รอบสัปดาห์นี้กว่า 500 คดี

โฆษกกรมสรรพสามิต แจงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รอบสัปดาห์ 19 – 25 ส.ค.65 พบการกระทำผิด518คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.24 ล้านบาท เผย! ยอดรวม 11 เดือนปีงบประมาณ 65 มีสถิติจับกุมสะสม 2.47 หมื่นคดี รวมเงินค่าปรับ 450 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2565 ว่า จากการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี          ผ่านแผนเฉพาะกิจปราบปรามฯ โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายนั้น พบการกระทำผิด จำนวน 518 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.24 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 277 คดี ค่าปรับ 2.00 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 173 คดี ค่าปรับ 5.11 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 24 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 0.78 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.91 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นสุรา จำนวน 3,087.070 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,286 ซอง ไพ่ จำนวน 196 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23,650.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 31 คัน

ทั้งนี้ ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 24,778 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 450.27 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,468 คดี ค่าปรับ 117.35 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,428 คดี ค่าปรับ 228.07 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 363 คดี ค่าปรับ 3.57   ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 791 คดี ค่าปรับ 28.16 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 9.76 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,023 คดี ค่าปรับ จำนวน 24.97 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 602 คดี ค่าปรับ 38.39 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 200,635.649 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,286,057 ซอง ไพ่ จำนวน 21,357 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 967,789.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 289,647 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,323 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password