นับถอยหลัง ห้ามพลาดเข้าร่วม ‘วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล’

ภายหลังจากที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (บก.น.9) ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม “วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล” ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก B0I มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) ผ่านมาจนถึงวันนี้…นานนับ 2 เดือนเต็ม ที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับการประสานและขับเคลื่อนจนเดินมาไกลเกินกว่าครึ่งทางแล้ว

กล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรม “วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล” ครั้งที่ 1/2565 ของ บก.น.9 และผองพันธมิตร ที่จะมีขึ้นนับแต่ช่วงเช้า “ตีห้าครึ่ง” ของวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 หรืออีกราวหนึ่งเดือนครึ่งนับจากวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กับสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญการเล่นกับ “กระแสสังคม” และการดึงเอา “จุดเด่น” ของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นั่นคือ “วิ่งไปทำงานไป” มาผูกโยงกับรางวัล ที่จะมอบให้กับนักวิ่งที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันในครั้งนี้

ถือได้ว่า…ทีมมันสมองของ บก.น.9 ที่มี สน.ตำรวจในพื้นที่รวม 10 แห่ง…ไม่ธรรมดา!

เพราะสร้างและดึงเอาแนวร่วม “คนรักสุขภาพ” และ “แฟนคลับของ ดร.ชัชชาติ” มาร่วมกิจกรรมกับคนในพื้นที่บางขุนเทียนได้อย่างลงตัว

หันไปดูที่ 11 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งแรกนี้ ถือว่า บก.น.9 ได้วางแนวทางเอาไว้อย่างน่าสนใจ กับการปักหมุดหมายเพื่อ…

1.) เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2.) เพื่อสนับสนุนข้าราชการตำรวจที่ได้ประกอบคุณงามความดีในราชการ หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3.) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาข้าราชการตำรวจ บุตรข้าราชการตำรวจ นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนดี

4.) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคลที่มีความประพฤติดี ซึ่งขาดแคลน หรือได้รับความเดือดร้อนตามความเหมาะสม

5.) เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ของข้าราชการตำรวจ และบุคคล หรือองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ และส่งไปอบรมหรือดูงาน เพื่อวิทยาการใหม่ๆ มาปรับปรุงพัฒนาหน่วย

6.) เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

7.) เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแก่เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อนตามความเหมาะสม

8.) เพื่อให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

9.) เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย หรือเหยื่อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม และยาเสพติด ตามความเหมาะสม

10.) เพื่อดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

11.) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

นั่นจึงไม่น่าแปลกใจ หากกิจกรรม “วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล” ครั้งที่ 1/2565 จะได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่และสังคมไทยมากขนาดนี้

ด้านการเตรียมความพร้อมของการจัดงานในมิติต่างๆ ทางคณะผู้จัดฯ ไม่ว่าจะเป็น พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 และ นายประเสริฐ อนุ กต.ตร. ในฐานะประธานจัดงานฯ รวมถึง คณะอนุ กต.ตร.บก.น.9 คณะ กต.ตร.สน.ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9 คณะที่ปรึกษาฯ ผกก.ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9 ก็ถือได้ว่า…ดำเนินการเชิงรุกคืบไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

โดยเฉพาะด้าน การประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม “วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล” ครั้งที่ 1/2565 ที่ได้รับการส่งต่อและขยายผลไปไกลจนเป็นที่รู้จักและรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย…ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานนี้ อย่างกว้างขวาง

สำหรับ 10 สน.ในสังกัด บก.น.9 ที่มีสวนร่วมกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย สน.เทียนทะเล สน.ท่าข้าม สน.แสมดำ สน.บางบอน สน.บางขุนเทียน สน.ภาษีเจริญ สน.หลักสอง สน.เพชรเกษม สน.หนองแขม และสน.หนองค้างพลู

ส่วนรายละเอียดของ กิจกรรม “วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล” ครั้งที่ 1/2565 จะเริ่ม “คิ๊กออฟ” ตั้งแต่เช้ามืด….ตีห้าครึ่งของวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เลขที่ 16 เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ต.บางขุนเทียน อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมวิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.) Half Marathon ระยะทาง 21.5 กิโลเมตร

2.) Mini Marathon ระยะทาง 10.7 กิโลเมตร

3.) FunRun ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร

4.) Vip ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ในทุกประเภทการแข่งขัน จะมีถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลที่ต่างกัน ดังนี้

1.) Half Marathon ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 – 5 จะรับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน

2.) Mini Marathon ผู้ชนะเลิศลำดับ 1 – 5 จะรับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน

3.) FunRun จะรับเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน

4.) Vip จะรับของรางวัล และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน

ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุด 1 – 5 รับของที่ระลึกนักวิ่งแฟนซีทุกคน

ทั้งนี้ เจ้าภาพได้จัดเตรียม..เสื้อผู้สมัครตัวละ 500 บาท เสื้อVIP ตัวละ1,000บาท เหรียญการแข่งขัน ฟรี.! (รับหน้างาน) เหรียญที่ระลึกพร้อมกรอบราคาชุดละ10,000บาท โดยมี…ถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และถ้วยรางวัล ผบ.บกน.9

โดยที่ ข้าราชการตำรวจของทาง สน.เทียนทะเล ได้เตรียมความพร้อม คอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร และเตรียมพื้นที่ให้สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้ถึง 4 จุด โดยมี ดังนี้

– จุดที่ 1 ลานจอดรถบางกอกซีวิว (ที่จอดรถ VIP) จอดรถได้ประมาณ 50 คัน

– จุดที่ 2 ลานจอดรถแยกคลองพิทยาลงกรณ์ จอดรถได้ประมาณ 250 คัน

– จุดที่ 3 ลานจอดรถข้างแยกปูฝั่งซ้ายมือ จอดรถได้ประมาณ 100 คัน

– จุดที่ 4 ลานจอดรถแยกคลองพิทยาลงกรณ์ฝั่งขวามือ จอดรถได้ประมาณ 300 คัน

นับว่า…กิจกรรม “วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล” ครั้งที่ 1/2565 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ ปลอดมลพิษ และได้ชื่นชมกับธรรมชาติ ตลอดเส้นทางในการแข่งขัน รวมทั้งหลังจากการร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น จะได้เข้าเที่ยวแวะชมป่าชายเลนที่สวยงามและติดกับชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพอีกด้วย

อ้อ! เกือบลืมไป งานนี้…ไม่เฉพาะนักวิ่งระยะทางใกล้ไกลที่จะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อการกุศลดีๆ แต่ยังรวมถึงกลุ่มคนสูงวัยหรือกลุ่มคนที่วิ่งกันไม่ไหว ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเดินเพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้อีกด้วย และที่สำคัญ ภายในงานนี้…เจ้าภาพยังได้จัดเตรียมประกันภัยอุบัติให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนอีกด้วย

ถึงบรรทัดนี้ ก็ต้องขอบอกกล่าวและเชิญชวนไปยังคนในพื้นที่บางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้สนใจและรักในการวิ่งเพื่อสุขภาพ และที่จะขาดไม่ได้ก็คือ บรรดาแฟนคลับของ “จอมพลัง” ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อย่าได้พลาดกิจกรรมดีๆ ที่จะส่งต่อความดีนี้ ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงสร้างสรรค์ และเติมเต็มโอกาสดีๆ ให้กับคนด้อยโอกาสทั้งหลายเหล่านั้น

ยังพอมีเวลาสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล” ครั้งที่ 1/2565 สามารถสอบถามและสมัครได้ที่ คุณรุ่ง  089-895-4566 หรือติดต่อได้ที่ สน.ตำรวจในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้ง 10 แห่ง ได้ตั้งแต่ตอนนี้…

แล้วเจอกันในวันงานฯ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password