สรรพสามิตโชว์ผลงานจับผู้ทำผิด กม. รอบ 10 เดือน กว่า 2.3 หมื่นคดี ค่าปรับ 430 ล.

โฆษกกรมสรรพสามิต โชว์ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตห้วง 10 เดือนแรกของปีงบฯ 2565 จับมากถึงกว่า 2.3 หมื่นคดี รวมค่าปรับเฉียด 430 ล้านบาท เฉพาะคดีเหล้าพุ่งกว่า 1.28 หมื่นคดี ขณะที่บุหรี่เถื่อนไม่น้อยหน้ามีมากกว่า 8 พันคดี เผย! เฉพาะห้วง 3 – 10 สิงหาคม 2565 พบการกระทำผิด จำนวน 697 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.53 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี โดยที่ผ่านมากรมฯได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับการปราบปรามดังกล่าว พบการกระทำผิด จำนวน 697 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.53 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 380 คดี ค่าปรับ 3.10 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 237 คดี ค่าปรับ 5.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.20 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 1.18 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 24 คดี ค่าปรับ 1.00 ล้านบาท และ สินค้าอื่น ๆ จำนวน 22 คดี ค่าปรับ 0.93 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นสุรา จำนวน 2,820.529 ลิตร ยาสูบ จำนวน 16,997 ซอง ไพ่ จำนวน 867 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18,805.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 800 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 86 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 10 สิงหาคม 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 23,634 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 429.04 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 12,833 คดี ค่าปรับ 112.27 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,066 คดี ค่าปรับ 216.53 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 350 คดี ค่าปรับ 3.47 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 740 คดี ค่าปรับ 27.47 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 102 คดี ค่าปรับ 9.76 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 969 คดี ค่าปรับ จำนวน 23.20 ล้านบาท และ สินค้าอื่น ๆ จำนวน 574 คดี ค่าปรับ 36.34 ล้านบาท

 โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 194,112.244 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,255,134 ซอง ไพ่ จำนวน 20,940 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 921,919.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 289,227 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,240 คัน

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password