กยศ.ชวนลูกหนี้ร่วมงานไกล่เกลี่ย 5 จ. ช่วง 6 – 9 ก.ค.นี้ ย้ำ! เคลียร์ปมหนี้ไม่ติดคุก!

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 6 – 9 ก.ค.65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนที่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ซึ่งผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

• วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

• วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

• วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

– ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

– ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม 

– ณ โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

• วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ การจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้ เป็นไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดีหากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งกองทุนฯก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน 

นอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เพื่อรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ที่ QRcode ด้านล่างหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password