ก.อุตฯ รับรองสินค้าโอทอป “เรือนจำชั่วคราวแคน้อย” รายแรกของไทย

ก.อุตสาหกรรม รับรองสินค้าโอทอป “เรือนจำชั่วคราวแคน้อย” รายแรกของประเทศไทย สร้างต้นแบบให้กรมราชทัณฑ์ สร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือผู้ต้องขังกลุ่มวิชาชีพในเรือนจำให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค เพิ่มช่องทาง และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษแล้ว สามารถนำทักษะความรู้ในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ในภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง

ล่าสุดมีเรือนจำเป็นรายแรกของประเทศไทยที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้การรับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มวิชาชีพในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม แล้ว คือ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้และผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ซึ่งคาดว่าจะมีเรือนจำอื่น ๆ ได้รับการรับรองตามมาในไม่ช้า

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

โดยกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 มีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าในกลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น เกณฑ์มาตรฐานของสถานที่ผลิต เครื่องมือผลิต และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ซึ่งคาดว่าในอนาคตกลุ่มวิชาชีพเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจะสามารถขอการรับรองมาตรฐานสินค้าอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นต้นแบบให้กลุ่มวิชาชีพในเรือนจำอื่น ๆ นำไปใช้พัฒนาสินค้าของตนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานได้อีกด้วย

นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว เรือนจำชั่วคราวแคน้อยยังได้ยื่นขอมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ มอก.เอส กับ สมอ. อีก 4 คำขอ ได้แก่ “แคน้อยคาร์แคร์” ยื่นขอ มอก.เอส การบริการทำความสะอาดรถยนต์ “ร้านครัวชวนชมแคน้อย” ยื่นขอ มอก.เอส การบริการร้านกาแฟ “ร้านนวดตะไคร้หอม” ยื่นขอ มอก.เอส การบริการนวดและสปา และ “ร้านเสริมสวยตะไคร้หอม” ยื่นขอ มอก.เอส การบริการตัดแต่งทรงผม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจประเมิน และคาดว่าจะได้รับการรับรองทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นการการันตีว่าเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วจำนวน 1,624 มาตรฐาน ครอบคลุมสินค้า 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สามารถดูรายชื่อมาตรฐานได้ที่ https://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx และได้ถ่ายโอนภารกิจการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดแล้ว หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ผลิตชุมชน ต้องการยื่นขอการรับรอง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password