EXIM BANK หนุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG – สังคมคาร์บอนต่ำ

ปธ.บอร์ด EXIM BANK นำทีมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BCPG เครือบางจาก ลูกค้าเงินกู้กว่าพันล้านบาทถึงแดนญี่ปุ่น ด้าน “ดร.รักษ์” เผย! ปล่อยกู้ธุรกิจพลังงานทดแทนรวมแล้วกว่า 25 โครงการ กำลังการผลิตมากกว่า 200 MW วงเงินเกิน 1.2 หมื่นล้านบาท สอดคล้องแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโมเดล BCG Economy

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)เปิดเผยว่า EXIM BANK นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ EXIM BANK และ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน (SubPAC) ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (Institute of Research and Development for Public Enterprises : IRDP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจ EXIM BANK ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ในกลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น กำลังการผลิตตามสัญญา 20 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 และมี นางเสาวภาพ สุเมฆศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บมจ.บีซีพีจี ให้การต้อนรับและนำชมโครงการ

โดย EXIM BANK ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2563 วงเงินกู้รวมกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพสามารถขยายการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประชาคมโลก ทั้งนี้ BCPG เป็นกลุ่มนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ กำลังการผลิตรวมกว่า 390 MW และมีโครงการอยู่ในแผนงานอีกกว่า 700 MW

ดร.รักษ์ ย้ำว่า พลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพและเข้าไปลงทุนจำนวนไม่น้อยในหลายประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในระดับสูง อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินญี่ปุ่นมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนด้านพลังงานภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว EXIM BANK จึงเข้าไปเติมเต็มด้วยการสนับสนุนเงินกู้ระยะสั้น 2-3 ปีในรูปแบบ Bridging Loan ให้แก่โครงการในระยะการก่อสร้างผ่านบริษัทแม่ในไทย ภายหลังเมื่อโครงการก่อสร้างแล้ว นักธุรกิจไทยจึงจะได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินญี่ปุ่นหรือออก Project Bond มาชำระคืนเงินกู้ให้แก่ EXIM BANK

โดยที่ผ่านมา EXIM BANK ได้สนับสนุนโครงการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น รวม 25 โครงการ กำลังการผลิตรวมกว่า 200 MW วงเงินกู้รวมกว่า 12,000 ล้านบาท โดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)

“ด้วยวิสัยทัศน์ของ EXIM BANK ที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน EXIM BANK จึงกล้าที่จะก้าวนำและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจ GDH (Green, Digital, Health) ตามเทรนด์โลกยุค Next Normal ปลดล็อกทุกข้อจำกัดเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ โอกาส และเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย ดังเช่นการพัฒนาโมเดลการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของคนไทยในญี่ปุ่น สร้างผลกระทบในเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกในเวลาเดียวกัน” ดร.รักษ์ กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password