กมธ.ICT เร่งผลักดัน เน็ตประชารัฐ รองรับการเรียนและค้าออนไลน์ในชุมชน

กมธ.ICT วุฒิสภา เร่งผลักดัน เน็ตประชารัฐ รองรับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ยกระดับชุมชนขายสินค้าในโซเชียล นำร่องลงพื้นที่ จ.ราชบุรี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา พร้อม คณะรับฟังความคิดเห็น โครงการ USO พื้นที่ห่างไกล ( Zone C ) และโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อผลักดันโครงการเน็ตประชารัฐ  ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) พร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ( Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ

จังหวัดราชบุรี ได้จัดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบ และห่างไกล จำนวน 174 จุด  ขณะนี้มีผู้ใช้บริการประจำปี 2565 จำนวน 864,748 คน ทั้งในกลุ่มพื้นที่สาธารณะ (Wi-Fi) หมู่บ้าน ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO -Net) ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO-Wrap) และกลุ่มพื้นที่โรงเรียน (Last Mile to School) ขณะนี้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง  ได้นำร่องการสร้างห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ   มีนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมาใช้บริการ ในการเรียนผ่านออนไลน์  การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และค้นคว้าข้อมูลทางออนไลน์

บมจ.โทรคมนาคมได้ทำตรวจสอบระบบจากวงจรเป็นประจำ เพื่อตรวจหา ปัญหา และอุปสรรค  การอบรมให้ความรู้เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และประสานทางไลน์ “เครือข่ายประชารัฐ” ยอมรับว่า ยังขาดเจ้าหน้าที่ดูแล และประสานงานในการแจ้งข้อมูล แนวทางการแก้ไข   จึงต้องสร้างเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเพิ่มเติม เพื่อรองรับ การใช้งานและการดูแลอุปกรณ์  การประสานงานในพื้นที่ผ่านไลน์ “เครือข่ายประชารัฐ”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password