SMEs ตีปีกรับ ‘จับคู่กู้ค้ำ’ ร่วม 5 แบงก์ – บสย.เผย! ดีมานด์สินเชื่อพุ่ง 2.4 พันลบ.

บสย.ปลื้ม! “จับคู่กู้ค้ำ” ตอบรับดี ยอดความต้องการขอสินเชื่อพุ่ง 2,400 ล้านบาท ด้าน 5 ธนาคารพันธมิตร พร้อมใจส่งแพคเกจ “สินเชื่อ-ค้ำประกัน” ด้วยเงื่อนไขดีสุดๆ หวังช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทยเดินหน้าธุรกิจต่อไป

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรม “จับคู่กู้ค้ำ” ระหว่าง บสย. ร่วมกับ 5 ธนาคารพันธมิตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด จากจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Line : TCG First  ต้องการสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจกว่า 2,400 ล้านบาท  นับเป็นโครงการนำร่อง จับคู่สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ ที่ประสบความสำเร็จตามแผนงานกระตุ้นการเข้าถึงสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2565 หลังการเปิดประเทศ ที่กำลังเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 

ความร่วมมือการสนับสนุนสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่าง บสย. และ 5 ธนาคารพันธมิตร ในมหกรรม “จับคู่กู้ค้ำ” เติมทุนออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการส่งออก  กลุ่ม Start up กลุ่มนวัตกรรม และ BCG ที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน ด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงินหรือ BI 7 (บี ไอ เจ็ด) ร่วมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารพันธมิตร เปิดตัวแพคเกจ “สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ BI 7” เติมเต็มศักยภาพทางการเงิน จะเป็นมาตรการการบูรณาการความร่วมมือทางการเงินที่ช่วยเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บสย. กล่าวว่า มหกรรม “จับคู่กู้ค้ำ” ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมรับฟังแพคเกจสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ อาทิ ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจ ในกลุ่มธุรกิจค้าขายออนไลน์  ธุรกิจที่กำลังเข้าสู่ BCG Model ธุรกิจส่งออกรายใหม่ป้ายแดง ที่มีออร์เดอร์พร้อมและต้องการเงินทุน  ธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเพื่อขยายสาขา และธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเพิ่ม เข้าร่วมรับฟัง โดยมี 5 ธนาคารพันธมิตรที่ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อร่วมจับคู่กับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ โดยใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงิน หรือ BI 7 วงเงินรองรับ 11,000 ล้านบาท  ได้แก่ ธนาคารธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank  และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย  รวมไฮไลท์ส่งท้ายปีแพคเกจ สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงิน  BI7 ร่วมกับ 5 ธนาคารพันธมิตร ได้แก่

1.สินเชื่อจากธนาคารออมสิน

1.1 สินเชื่อ “ Soft  Loan Re Open “ สำหรับธุรกิจโรงแรม และซัพพลายเชนของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด สูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท 

1.2 สินเชื่อ “GSB for BCG Economy” หนุนผู้ประกอบการ SME ที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG มาใช้  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี และระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี 

2. สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย

2.1 สินเชื่อ Krungthai  sSME Smart shop สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย sSME สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้ Application ถุงเงินประชารัฐ เป๋าตุงกรุงไทย กลุ่มผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าตามโครงการของภาครัฐ

2.2 สินเชื่อ Krungthai  sSME 3 เท่า อัตราดอกเบี้ย MRR +2.5% ผ่อนยาว 7 ปี ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน

2.3 สินเชื่อ Krungthai  sSME Supply Chain Financing สำหรับผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากกลุ่มคู่ค้าพันธมิตรของธนาคาร วงเงินสูงสุด 3 เท่าของยอดซื้อ ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้

3. สินเชื่อจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM BANK )

3.1 สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง (Brand New Export Financing) เพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง ลูกค้าปัจจุบัน วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 5 ล้านบาท และ ลูกค้าใหม่ วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 2 ล้านบาท

3.2 สินเชื่อ Exim Export Ready Credit วงเงินทุนเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และผู้ประกอบการค้าชายแดน วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี

4. สินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D  BANK

4.1 สินเชื่อ SMEs Re – Start สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ผ่อนนาน 10 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน

4.2 สินเชื่อ SME 3 D ครอบคลุมทุกความต้องการของ SMEs ประกอบด้วย สินเชื่อ SMEs D Plus สินเชื่อ SMEs D เพื่อการลงทุน และ SMEs D เสริมสภาพคล่องระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น นานสูงสุด 18 เดือน วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 50 ล้านบาท

5. สินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

5.1 สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม MAX  สูงสุด 35 ล้านบาท สินเชื่อระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เป็น Term Loan วงเงินกู้ตั้งแต่ 0.2-10 ล้านบาท 

5.2 สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 วงเงินอนุมัติ 20 ล้านบาท

5.3 สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม Speed สูงสุด 10 ล้าน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

5.4 สินเชื่อ SME กล้าให้ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs บัญชีเดียว ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

“นับเป็นการเปิดช่องทางใหม่ของการจับคู่สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ รูปแบบใหม่ ที่ บสย. พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงระหว่างผู้ประกอบการ SMEs และ แหล่งทุน โดยมี บสย. เป็นตัวกลางเชื่อมโยง ช่วยค้ำประกันสินเชื่อ โดยมีผู้แทนทั้ง 5 ธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ BI7 ร่วมเติมทุนให้ SMEs ช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง พร้อมตอบข้อซักถามผู้ประกอบการ SMEs กำลังมีแผนลงทุน ปรับปรุงกิจการ และขยายกิจการ เพื่อนำไปประกอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจต่อไป”  

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการปรึกษาข้อมูลด้านสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ตรวจสุขภาพทางการเงินฟรี โดย กูรูสินเชื่อและธุรกิจ จากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A.Center ที่ Line TCG First ค้นหา @doctor.tcg.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password