สพพ. หารือร่วม ‘รมช.คลัง+ทูตติมอร์-เลสเต’ วางธงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รมช.คลัง ติมอร์-เลสเต ควงเอกอัครราชทูตฯในไทย เข้าหาหารือทีมผู้บริหาร สพพ. วางเป้าหมายร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมเดินหน้าความร่วมมือหลายด้านในอนาคต

H.E. Mr. Antonio Freitas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (Vice Minister of Finance) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต,H.E. Mr. Juvencio Martins เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย (Ambassador of Timor-Leste to Thailand) พร้อมคณะผู้แทน เดินทางเยือนประเทศไทย และได้ร่วมหารือกับ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และ ผู้แทนจาก สพพ. เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน ณ สพพ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเป็นมา ทิศทางนโยบายด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และนโยบายในการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาของติมอร์-เลสเต รวมถึงได้หารือโอกาสสำหรับ สพพ. และติมอร์-เลสเต ในการริเริ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันในอนาคต โดยทิศทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์-เลสเตภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2554-2573) (National Strategy Development Plan 2011-2030) และปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของแผนดังกล่าว (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2564-2573) ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการลดความยากจน การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชน และการสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น

โดย ติมอร์-เลสเตให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย การศึกษา สาธารณสุข น้ำสะอาดและสุขอนามัย การเกษตร ไฟฟ้าและพลังงาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร และการท่องเที่ยว ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาการศึกษาต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password