43 รสก.เบิกงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจเกินเป้า สร้างยอดรวมทะลุ 2 แสนล.

ผอ.สคร.โชว์ภาพรวมผลงาน 43 รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้น ก.ค.65 เกินเป้าหมายที่วางไว้ รวมเม็ดเงินทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทินมากกว่า 2.12 แสนล้านบาท เหตุโครงการก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบราง – ส่งและจำหน่ายไฟฟ้าคืบหน้าไปไกล หลัง รมว.คลัง กำชับหนัก

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 212,779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 83,691 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – เดือนกรกฎาคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 129,088 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ด้านนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ยังคงประสบปัญหา เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

นางปานทิพย์ กล่าวสรุปว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน นอกจากนี้ สคร. ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (CEO Forum) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมการลงทุนก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2566 ในประเด็นต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password