กลุ่มทิสโก้ จัดโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” 

มูลนิธิทิสโก้ฉลองครบ 40 ปี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่อง หวังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “You Give We Give” เชิญชวนระดมทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ส่งมอบให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน 4,040 คนทั่วประเทศ เพื่อ #ให้ทุกที่คือห้องเรียนสำหรับน้องๆ  

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจต้องการเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการเข้าไปในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ทำหน้าที่ดูแลสังคมเต็มเวลา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคมมาตั้งแต่ปี 2525 จากความคิดริเริ่มของนายศิวะพร ทรรทรานนท์ ผู้บริหารสูงสุดคนไทยคนแรกของทิสโก้ 

ตลอด 4 ทศวรรษ มูลนิธิทิสโก้ฯ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 3 ด้าน คือ 1.สนับสนุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ 2.ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยยากไร้ และ 3.ให้ทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ รวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 152,000 ทุน คิดเป็นเงินบริจาคกว่า 529 ล้านบาท 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กลุ่มทิสโก้ จึงจัดโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” ขึ้น โดยเชิญชวนพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ยุคดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ นั่นคือ โทรศัพท์มือถือ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต มอบให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4,040 คนทั่วประเทศ เข้าถึงการเรียนและทบทวนบทเรียน รวมถึงเปิดโลกกว้างทางความรู้ใหม่ๆ ทุกที่ทุกเวลาได้เหมือนกับเพื่อนๆ   

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้รูปแบบการศึกษาปรับสู่การเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น แม้ปัจจุบันโรงเรียนจะกลับมาเปิดแบบออนไซต์ได้อีกครั้ง แต่การเรียนออนไลน์และการค้นคว้าหาข้อมูลก็ยังมีบทบาทสำคัญและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการเรียนการสอนใหม่

“ที่ผ่านมาแม้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ แล้วก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่ามีนักเรียนบางกลุ่มที่ยังคงขาดแคลน  เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาในกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม รวมถึงส่งเสริมให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทั้งในแง่ของการเรียนรู้และการใช้ชีวิต เราจึงจัดโครงการพิเศษนี้ขึ้นมา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าว

สำหรับ โครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” มีกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ในชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อโครงการ 40 ปี แห่งการให้” บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ เลขที่ 0001-117-005-019-9 โดยสามารถบริจาคผ่าน Mobile Banking (QR Code) ได้ทุกธนาคาร หรือสาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ  

ขณะเดียวกัน บริษัทในกลุ่มทิสโก้ยังมีส่วนร่วมด้วยการนำส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันภัย และสินเชื่อ สมทบทุนร่วมบริจาคในโครงการพิเศษนี้ด้วย ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจะส่งมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ให้แก่นักเรียนทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ ภายในเดือนธันวาคม 2565 .

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password