“นิพนธ์” เปิดงานประชุมสมาคมสิงห์รถบรรทุก ภาคตะวันออก

รมช.มหาดไทย เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “The 6th Western Motor Expo 2022” หนุนผู้ประกอบการ สมาคมรถบรรทุก กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันตก และภูมิภาคใกล้เคียง

วันที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “The 6th Western Motor Expo 2022” โดยมี นายสินธพ แก้วพิจิตร นายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “The 6th Western Motor Expo 2022” จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมรถบรรทุก ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ออกร้านแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุน รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยในงานจะมีองค์กรทังภาครัฐ และเอกชน สมาคม ชมรม ตลอดจนผู้ประกอบการขนส่งในภูมิภาคนี้ และภูมิภาคใกล้เคียง มาร่วมงาน

นายนิพนธ์ กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดงาน การขนส่ง ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่จะนำพาให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการขนส่งในภาคตะวันตก การขนส่งสินค้าต่างๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก จากการพัฒนาด้านถนนหนทาง และการพัฒนาด้านรถบรรทุกที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับระบบโลจิสติกส์ อันเป็นรากฐานของภาคการขนส่งทางถนน และเข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถารณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ไปจนถึง ภาคการเกษตร ราคาปุ๋ย ต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น กระทบห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการเพื่อพยายามบรรเทาผลกระทบให้ได้มากที่สุด เช่นการลดภาษีสรรพสามิต อีกทั้งยังมีมาตรการผลักดันให้ระบบโลจิสติกส์ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังอีกว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลายโดยเร็ว

นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย ขอบคุณทางสมาคมรถบบรรทุกภาคตะวันตกที่จัดงานประชุมใหญ่ดังกล่าว สร้างความตื่นตัวแก่ธุรกิจการขนส่ง และประชาชนผู้ให้ความสนใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันตกให้ก้าวต่อไป ทั้งนี้ ในบริเวณงานได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password