ก.อุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ผ่านนโยบาย 4 มิติ

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ผ่านนโยบาย 4 มิติ ลดต้นทุนผลิต-เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ-กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2565 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้ประกอบการ และคนไทยทั้งประเทศ ผ่านนโยบาย 4 มิติ คือ 1.การสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ 2.การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3.การรักษาสิ่งแวดล้อม และ 4.การกระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน และขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ MIND กล่าวเพิ่มว่า กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม ผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยพัฒนาด้วยความยั่งยืน ทุกกิจกรรม และโครงการที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งชุมชน สังคม และอุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน ดังนี้

ขณะที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มอบส่วนลดจากการจำหน่ายมาตรฐานของ ISO และ IEC ในอัตราร้อยละ 30 เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน พร้อมทั้ง ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอส (มอก.เอส) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้าน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม” ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงภายใต้กลไก “ตลาดชุมชนดีพร้อม” คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท พร้อมจัดให้มีการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อแก้ผู้ประกอบการด้วยสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” อีกทางหนึ่ง

ขณะที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดของขวัญเป็นบัตรแทนเงินสดสำหรับผู้ใช้บริการสินเชื่อสูงสุด 5,000 บาท

มิติที่ 3 ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้ชาวไร่อ้อยยืมใช้งานในการตัดอ้อยสด จำนวน 288 เครื่อง เพื่อเป็นการลดมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อยในฤดูการผลิต ปี 2565/2566 ซึ่งชาวไร่อ้อยจะได้รับประโยชน์จากเครื่องสางใบอ้อย ประมาณ 600 ราย ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค

นอกจากนี้ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 12 แห่ง จะได้รับการลดหย่อนค่ากำกับการบริการ ประมาณ 2.7 ล้านบาท และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรองมาตรฐานการสนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. ประมาณ 2,000 แห่ง จะได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดิน และประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช้ภาษี คิดเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท

มิติที่ 4 ของขวัญจากกระทรวงอุตสาหกรรมถึงประชาชน เน้นกระจายรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมภายใต้กลไก “คนชุมชนดีพร้อม” ขับเคลื่อนชุมชนสร้างรายได้จากฐานราก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567 ซึ่งจะช่วยเหลือในด้านแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และจัดให้มีการนำเครื่องจักรการเกษตรเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ประมาณ 3,000 คน

“ทั้ง 4 มิติ เป็นของขวัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และประชาชนไทยทุกคน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพราะภาคอุตสาหกรรมถือเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยรวม” นายณัฐพล กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password