จ่อชง ครม.หนุนหน่วยงานรัฐติดตั้ง Solar Rooftop – จี้สร้างตึกใหม่ต้องประหยัดพลังงาน

อธิบดี พ.พ. ประกาศเดินหน้าโครงการประหยัดพลังงานต่อเนื่อง เตรียมเสนอ ครม. ผ่อนปรนข้อจำกัด เปิดทางให้ส่วนราชการไทย ติดตั้ง Solar Rooftop ได้ หลังเอกชนไทยพาเหรดติดตั้งไปเยอะแล้ว แถมมีแนวโน้มติดตั้งเพิ่มมากขึ้นอีก เผย! จ่อประกาศบังคับการสร้างอาคารใหม่ ระบุ! ต้องเป็นอาคารประหยัดพลังงานเท่านั้น รวมถึงขยับแผนหนุนพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าลดใช้พลังงานไม่ต่ำกว่า 5 พันเมกกะวัตต์

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) เปิดเผยถึงแผนงานการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2566 ว่า ยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย พ.พ.มีแผนที่จะเร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Building Energy Code : BEC ที่จะมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำในอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง ซึ่งได้รับการบรรจุในกฎกระทรวง โดยกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร รวมถึงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ของกระทรวงพลังงาน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมา พ.พ.ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้การออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่ทุกแห่ง จะต้องเป็นอาคารประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ในส่วนของภาครัฐเอง ก็จะดำเนินการเร่งรัดผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) หรือหลังคาประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ พ.พ.ได้หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยจะผ่อนปรนเงื่อนไข โดยเฉพาะกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการจะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปของส่วนราชการ ทั้งนี้ พ.พ.และกระทรวงพลังงาน เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาถึงแนวทางดังกล่าวแล้ว

“ที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้ทำเรื่องโซลาร์รูฟท็อปกันไปเยอะแล้ว โดยที่ภาครัฐไม่จำเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจใดๆ เพราะเอกชนต่างรู้ดีกว่าการติดโซลาร์รูฟท็อปนั้น แม้จะใช้ต้นทุนดำเนินการที่ค่อนข้างสูง แต่จะคืนทุนได้ในอนาคตอันใกล้ คาดว่านับจากนี้ไป ภาคเอกชนจะดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของภาครัฐยังมีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปไม่มาก จำเป็นจะต้องเร่งผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการติดตั้งฯให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา อาจติดขัดที่ปัญหาในด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมาย ที่เราจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อผ่อนปรนให้ส่วนราชการสามารถจะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม” อธิบดี พ.พ. ระบุและย้ำว่า

พ.พ.ยังมีแผนที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยจะเปิดให้ภาคเอกชนได้ยื่นเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็น โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์) ที่จะมาพร้อมแบตเตอรี่สตอร์เรจ (Storage Battery) โครงการพลังงานลม และโครงการอื่นๆ โดยตั้งเป้าจะร่วมกันประหยัดพลังงานในปีงบประมาณนี้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 เมกกะวัตต์ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ก็เริ่มเปิดให้มีการชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ พ.พ.จะต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้ในระยะถัดไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password