รมว.คลังร่วมการประชุม AFMGM ที่กรุงวอชิงตัน

“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” นำทีมกระทรวงการคลังของไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting : AFMGM) ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting : AFMGM) (ที่ประชุมฯ) ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ประเทศกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี 2565 ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือทางการเงินอาเซียนในปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ ประกอบด้วย การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Windows: ASW) การพัฒนาตลาดทุน การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน การรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียนและความร่วมมือด้านการเงินที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดให้สมาชิกดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด โดยเฉพาะแผนงานที่มีความล่าช้าสืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังและธนาคารกลางอินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียนปี 2566 ได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือด้านการเงินการคลังอาเซียนในปี 2566 อาทิ (1) การส่งเสริมการฟื้นฟู การเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและทางการเงิน และการสร้างภูมิคุ้มกัน (2) ความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ (3) การยกระดับความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (4) การพัฒนาการเชื่อมโยงการชำระเงินและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ (5) ส่งเสริมการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว

โดยที่ประชุมฯ ได้สนับสนุนข้อเสนอประเด็นความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของสมาชิกและภูมิภาคอาเซียน

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการหารือทวิภาคีกับนาย Ros Seilava รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา ถึงความร่วมมือในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามโครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password