EXIM BANK ผนึกพันธมิตรเติมความรู้บริหารเงิน-นวัตกรรมสินค้าเกษตรถึงเมืองน่าน

EXIM BANK จับมือ วว. และ บจก. รักบ้านเกิด ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งออกและแข่งขันได้ในยุค Next Normal อย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ และ นายอนุสรณ์ เอมกมล กรรมการ CG & CSR EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงานร่วม โครงการ CSR “EXIM เพื่อการเงินในชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างผู้ส่งออกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยกิจกรรมแรกเป็นการอบรมให้ความรู้ “โอกาสทองของสินค้าชุมชนที่ตอบโจทย์โลกยุค Next Normal” แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครื่องเงิน ผ้าทอ และกาแฟ จำนวนกว่า 20 คน ณ บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมมอบวงเงินสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง และวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ให้ นายสมชาย รุ่งรชตะวาณิช ประธาน และนางพิมพร รุ่งรชตะวาณิช รองประธาน บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด ทายาทธุรกิจรุ่นลูกที่สานต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์อิวเมี่ยนหรือเย้าผ่านเครื่องประดับเงินซึ่งส่งออกสู่ตลาดโลกมานานกว่า 30 ปี โดยมีนางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมให้ความรู้ด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนและพัฒนารูปแบบให้สามารถส่งออกและแข่งขันในตลาดโลก

จากนั้น EXIM BANK ร่วมกับบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ดำเนินโครงการ CSR “EXIM เพื่อสิ่งแวดล้อม” ณ Cocoa Valley Resort อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมเสวนากับนางสาวจารุวรรณ จิณเสน กรรมการผู้จัดการ Cocoa Valley Resort นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการภาพรวมธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้ตอบโจทย์ชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาทิ เส้นผัดไทยสำเร็จรูป น้ำพริก ผ้าทอผ้าปัก กาละแม น้ำผึ้ง เป็นต้น และร่วม Workshop เรียนรู้วิธีการนำเปลือกโกโก้มาทำถ่านชีวมวล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างยั่งยืนให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste Farm) นำโดย นายประธาน พยอม นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงาน จังหวัดน่าน

ในโอกาสนี้ EXIM BANK ได้มอบวงเงินสินเชื่อผู้ส่งออกป้ายแดงให้แก่บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดโลก.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password