หอการค้าไทย-จีน ถกร่วมพรรค DAB ฮ่องกง กระชับการค้า-การลงทุน

ประธานฯหอการค้าไทย-จีน นำทีมคณะกรรมการฯ พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมหารือ คณะพรรค DAB เกาะฮ่องกง หวังกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ระหว่าง 2 ชาติ เผย! หากเขตการค้าเสรีไทย-ฮ่องกงเสร็จ จะช่วยยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านที่สูงขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย-จีน  และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ให้การต้อนรับ คณะพรรค Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong ( HK DAB) นำโดย นายแกรรี่ ชาน  รองหัวหน้าพรรค HK DAB

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของฮ่องกงภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยเริ่มจากประธานหอการค้าไทย-จีน (นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล) กล่าวถึงประวัติและบทบาทหอการค้าไทย-จีนในไทย ความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นต่างๆของจีน จากอดีตสู่ปัจจุบัน และ นายแกรรี่ ชาน รองหัวหน้าพรรค HK DAB ได้กล่าวถึงความสำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจฮ่องกง โดย นายแกรรี่ หวังว่า การลงทุนระหว่างไทยกับฮ่องกงจะมีอย่างต่อเนื่อง โดยฮ่องกงพร้อมต้อนรับนักลงทุนจากไทย และเน้นย้ำด้านระเบียบ/ กฎหมาย ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจของต่างชาติในฮ่องกง

ในการหารือครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติมเช่น ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายไทยขอให้ฮ่องกงลดหย่อนระเบียบการกักตัว ซึ่งทางฮ่องกงแจ้งว่า ปัจจุบัน ได้ผ่อนปรนไปพอสมควร แต่ระเบียบที่ใช้เป็นระเบียบที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคนชาติฮ่องกงและคนต่างชาติ  ด้านการส่งออกข้าว ฝ่ายไทยขอให้ฮ่องกงสนับสนุนการซื้อข้าวไทย ซึ่งปัจจุบันมีคู่แข่งทั้งจากเวียดนามและกัมพูชา โดยฝ่ายฮ่องกงแจ้งยินดีและเสนอจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องนี้  นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังเน้นย้ำว่า ในอนาคตฮ่องกงยังคงมีบทบาทสำคัญ แม้ฮ่องกงจะอยู่ภายใต้การปกครองของจีน

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยและฮ่องกงต่างก็เป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญของความริเริ่ม

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งส่งเสริมซึ่งกันและกันในด้านการค้า การลงทุน และนวัตกรรมอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยประกาศนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0″ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ซึ่งสอดคล้องกับ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และการพัฒนาพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าของมาตุภูมิความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงนับว่าเป็นนโยบายที่ดีที่เสนอสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ฮ่องกงและชาติสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วย ยอดการค้าระหว่างไทยและฮ่องกงในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีโดยเฉลี่ย  ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการค้าไทย-ฮ่องกงมีมูลค่าถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หากการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ฮ่องกงเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ จะเป็นการยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างไทยและฮ่องกงสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password