รสก.ส่งรายได้เข้ารัฐ ไตรมาสแรก 4.85หมื่นล. ปตท.ทะลุเป้าจัดส่งได้สูงสุด1.75หมื่นล.


สคร.นำรายได้ 48,533 ล้านบาท ส่งให้แผ่นดิน จากการดำเนินของ รัฐวิสาหกิจ กว่า10แห่ง โดย ปตท. ส่งรายได้สูงสุด 17,519 ล้านบาท ตามด้วย สำนักงานสลากกินแบ่ง และ กฟผ.

วันที่ 18 ม.ค.2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ (รสก.) และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% รวมทั้งสิ้นจำนวน 48,533 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 6,361 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท

โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมีผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 ดีขึ้น จึงนำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลปี 2564 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เช่น บริษัท ปตท. การไฟฟ้านครหลวง และ ธนาคารออมสิน

สำหรับ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 1. บริษัท ปตท. 17,519 ล้านบาท 2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,745 ล้านบาท 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,419 ล้านบาท 4. ธนาคารออมสิน 5,313 ล้านบาท 5. การไฟฟ้านครหลวง 2,587 ล้านบาท 6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 ล้านบาท 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 ล้านบาท 8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 700 ล้านบาท 9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 309 ล้านบาท 10. การประปาส่วนภูมิภาค 124 ล้านบาท 11. อื่นๆ และกิจการฯ 98 ล้านบาท

โดยในปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความเป็นไปได้ ที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร.จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password