ซีพี ออลล์ รับรางวัล ‘องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ’

กระทรวงแรงงานนำทัพมอบรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565 ให้กับ บมจ.ซีพี ออลล์  

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและมอบ รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565 ประเภทรางวัล “ดีเด่น” ให้กับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ โดยมี นางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์  เป็นผู้รับมอบ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยเหลือสังคม และมอบสิทธิและโอกาสให้แก่ผู้พิการให้ได้มีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและตนเอง สร้างคุณค่าของคนให้ทัดเทียมกัน สอดคล้องตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password