ธ.ก.ส. จับมือ สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า

ธ.ก.ส. จับมือสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ หนุนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พ่วงความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศ เผย! จนถึงปัจจุบันสร้างชุมชนไม้มีค่ารวม 381 ชุมชน สร้างรายได้ ปีละ 128 ล้นบาท กักเก็บปริมาณคาร์บอนกว่า 4.68 แสนตันคาร์บอนฯ จากต้นไม้เฉียด 9 แสนต้น โดย ธ.ก.ส.สนับสนุนด้านการเงินไปแล้วกว่า 2.7 ล้านบาท

นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการชุมชนไม้มีค่า” เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าผ่านการเติมความรู้ด้านพันธุ์ไม้ ด้านการปลูกป่าเชิงนิเวศ การประเมินมูลค่าระบบนิเวศในพื้นที่ และการจัดทำแผนที่พื้นที่สีเขียวให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ซึ่งผลงานความร่วมมือตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีชุมชนที่ยกระดับไปสู่ชุมชนไม้มีค่าแล้ว 381 ชุมชน มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นไม้/ป่าไม้ 128.10 ล้านบาทต่อปี และมีชุมชนที่ได้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้ว 62 ชุมชน และกักเก็บปริมาณคาร์บอนได้กว่า 468,355 ตันคาร์บอนไดออกไซด์จากจำนวนต้นไม้ 895,532 ต้น

รวมถึง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมเป็นเงินกว่า 2,721,900 บาท โดยมี ศ. ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าเป็นประธานในพิธีลงนาม นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรรมการ ธ.ก.ส. นายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและกรรมการ ธ.ก.ส. และนายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง BB201 โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password