ทีม DKRG คว้าแชมป์ HACKATHON ของกสิกรไทย กับ ‘ผงโปรตีนจากหนอนนก’

แบงก์กสิกรไทย จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 จัดติวเข้มน้องๆ มัธยมปลายเข้าค่ายเขียนแผนธุรกิจ 3 วัน พร้อมร่วมแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทีม  DKRG  คว้าแชมป์ไปครองกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “หนอนติดล้อ” ผงโปรตีนจากหนอนนก ราคาถูก เข้าถึงง่าย ได้ทุกคน   

รวี อ่างทอง

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่านแพลตฟอร์ม AFTERKLASS มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจแก่เยาวชนไทย อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และเติบโตไปเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มคนรุ่นใหม่นี้มีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการใช้ไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทำให้การดำเนินธุรกิจแตกต่างไปจากเดิม ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ แนวคิดและหลักการทำธุรกิจให้แก่เยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะสร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ พร้อมแข่งขันชิงเงินรางวัล ภายใต้โจทย์การแข่งขันในปีนี้  START UP FOR BETTER SOCIETY โดยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ

คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ

สำหรับ กิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140 ทีม และคัดเหลือ 8 ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าค่าย 3 วัน ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้การสร้างไอเดียธุรกิจ นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมฝึกทักษะ Problem Finding โดยมีเมนเทอร์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเสริมด้วยเทคนิคการสร้าง UX/UI ให้โดนใจลูกค้า  

โดยผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม DKRG กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ “หนอนติดล้อ” ผงโปรตีนที่สกัดมาจากหนอนนก 100%  ซึ่งมีราคาถูกกว่าผงโปรตีนชนิดอื่นๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการบริโภคโปรตีนสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม SINGLE LEAD แอปพลิเคชัน KnowHere แพลตฟอร์มที่จะพาเด็กมัธยมท่องโลกความรู้เรื่องไอที โดยมี Road Map เป็นไกด์เพื่อนำทาง มี Community คอยช่วยเหลือและมีกิจกรรมการแข่งขันให้ได้ลองทำงานจริง และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม BEING GIMMICK แอปพลิเคชัน EduFlex แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สอนได้มีพื้นที่ในการสอน พร้อมทั้งสร้างรายได้และยังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่สนใจในราคาถูก และ ยังมีรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย Teamwork for Better Society, Inspire for Better Society และ Popular Vote  ทั้งโครงการมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท  

นายรวี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารฯ ตั้งใจจะปลูกฝังแนวคิดการทำธุรกิจให้กับเยาวชนที่จะอยู่ร่วมกับโลกอย่างยั่งยืน นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของธนาคารกสิกรไทย ด้วยการนำ SDGs (Sustainability Development Goals) มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างแผนธุรกิจ โดยต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เด็กรุ่นใหม่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี หรือ Good citizenship ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนช่วยเหลือ และทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไป ธนาคารเตรียมสนับสนุนและมอบพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและต่อยอดให้เกิดผลที่ชัดเจนมากกว่าเดิม รายละเอียดต่างๆ สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ www.afterklass.com หรือ Line official account: @afterklass.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password