บสย. F.A. Center – ธปท. สนง.ภาคใต้ เร่งแก้หนี้ SMEs

บสย. F.A. Center ผนึกกำลัง ธปท. สนง.ภาคใต้ ร่วมให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อและการแก้ไขหนี้ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในจัสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง หวังยกระดับการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้หนี้อย่างยั่งยืน 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ผนึกความร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ใน โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร (ออนไซต์) ครั้งที่ 522565 โดย มีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับ นางสาวโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ โดยมี นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) พร้อมด้วย นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ ทีมหมอหนี้ของสำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง และ ทีมที่ปรึกษา “หมอหนี้ เพื่อประชาชน” ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อและการแก้ไขหนี้ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อยกระดับการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้หนี้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password