สคร.แจง 3 ผลสรุปการประชุมบอร์ด PPP

ผอ.สคร. สรุปผลประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งล่าสุด เผย! ได้ 3 ข้อสรุป คือ เห็นชอบหลักการของโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว, โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง และรับทราบการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย PPP Network Meeting of Asia and the Pacific ครั้งที่ 7

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการ PPP เห็นชอบหลักการของโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของกรมทางหลวง (ทล.) ระยะทางรวม 24.7 กิโลเมตร และมีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัติโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M – Flow) มูลค่ารวม 31,457 ล้านบาท โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดินและค่าก่อสร้างงานโยธา ในขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้รับผิดชอบงาน O&M ทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยโครงการจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 รวมถึงรองรับและเชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรง

2.คณะกรรมการ PPP เห็นชอบโครงการการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) ของ ทล. 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Rest Area บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา มูลค่า 3,279 ล้านบาท และโครงการ Rest Area บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรีมูลค่า 2,356 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในทั้ง 2 เส้นทางแก่ประชาชน โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดินและเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆ ตามมาตรฐาน รวมถึงรับผิดชอบงาน O&M ตลอดระยะเวลา 30 ปี และ ทล. จะได้รับผลตอบแทนจากเอกชนตลอดอายุสัญญา โดยโครงการจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการบนเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้น  

3. คณะกรรมการ PPP รับทราบการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย PPP Network Meeting of Asia and the Pacific ครั้งที่ 7 ร่วมกับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 161 คน จาก 18 ประเทศ ซึ่งการประชุมจะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นสากล.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password