สนง.สลากฯนัดหมาย 10 ส.ค. สุ่มคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินฯรายใหม่

สำนักงานสลากฯ จัดสุ่มคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 ในวันที่ 10 สค. 65 นี้ ส่วนแผนระยะยาว ผุดสลากตัวเลข 3 หลัก และสลากกินแบ่งฯ 6 หลัก ตอนนี้ อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า จากการที่ สำนักงานสลาก ฯ ได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เป็น 3 ระยะ โดยใน ระยะสั้น เป็นการตั้งจุดจำหน่ายสลาก 80 ปัจจุบันมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ไปแล้วกว่า 754 จุด และจะครบ 1,000 จุด ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ระยะกลาง คือการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือสลากดิจิทัล ซึ่งในงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565 จะมีสลากในระบบดังกล่าวจำนวน 9 ล้านกว่าฉบับ และการคัดเลือกผู้ซื้อจองล่วงหน้า ซึ่งมีความคืบหน้าจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดให้ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 และต่อมา คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดกระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ แนวทางการคัดเลือก และกระบวนการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) และ กำหนดวันทำการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 จำนวน 70,000 ราย ในวันที่10 สิงหาคม 2565 นี้

สำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ซึ่งหากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบผ่านทางช่องทางดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารที่แสดงความถูกต้องได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และการคัดเลือกจะสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) แต่ละจังหวัด รวมจำนวน 70,000 ราย โดยผู้ที่ได้เป็นตัวแทนสลากดิจิทัลแล้ว จะไม่ได้สิทธิ์ในการสุ่มในครั้งนี้อีก และสำนักงานฯ จะทำการสุ่มคัดเลือกในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ อาคารออกรางวัล ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

โดยในการคัดเลือกสำนักงานฯ จะดำเนินการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) โดยใช้โปรแกรมต้นฉบับ (Source Code Program) ที่กำหนดจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเชิญคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสื่อมวลชน และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้คัดเลือกตัวแทนจังหวัด จังหวัดละ 3 ท่าน เพื่อร่วมดำเนินการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) ให้เกิดความโปร่งใส และยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

สำหรับ การดำเนินการในระยะยาว ขณะนี้สำนักงานฯ อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก (Number 3 : N3) และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6) ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือ newlottery.glo.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้น สำนักงานฯ จะรวบรวมความคิดเห็น รวมทั้งผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมในทุกมิติ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password