บก.แจงยอดเบิกจ่ายส่วนราชการ Q3/65 พุ่งกว่า 73% หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

กรมบัญชีกลาง (บก.) ระบุผลเบิกจ่ายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ’65 ระบุภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 73.20% พร้อมเกาะติดเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่อเนื่อง หวังดันเม็ดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะ โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผย ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) ว่า ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 2,269,172 ล้านบาท คิดเป็น 73.20% ของวงเงินงบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 296,445 ล้านบาท คิดเป็น 49.09% ของวงเงินงบประมาณ 603,909 ล้านบาท รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 1,972,727 ล้านบาท คิดเป็น 79.03% ของวงเงินงบประมาณ 2,496,091 ล้านบาท สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว 164,973 ล้านบาท คิดเป็น 69.33% ของวงเงินงบประมาณ 237,937 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็น 5.38%

“กรมบัญชีกลางยังคงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลาง และคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เร่งสนับสนุนและให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ การบริหารสัญญาโครงการต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งการกระตุ้นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวทิ้งท้าย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password