OR คว้า 3 รางวัลใหญ่จาก SET Awards 2022

OR เข้ารับ 3 รางวัลใหญ่จาก SET Awards 2022 ประเภท Deal of the Year Awards และ Rising Star Sustainability Awards

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล SET Awards 2022 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Deal of the Year Awards จากกลุ่มรางวัล Business Excellence รางวัล Rising Star Sustainability Awards จากกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence และรางวัล Outstanding Deal Award จากกลุ่มรางวัล Business Excellence ให้แก่ นายวิศาล ชวลิตานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password