เคทีซีฟันกำไรครึ่งปีแรกรับเศรษฐกิจฟื้น รุกเพิ่มสมาชิกคุมพอร์ตลูกหนี้และต้นทุนการเงิน

เคทีซีพอใจผลการดำเนินงานดีต่อเนื่อง ได้อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ เผยกำไรสุทธิครึ่งปีโต 9.9% ไตรมาส 2 โต 12.7% พอร์ตรวมสินเชื่อโต 6.3% ใช้จ่ายผ่านบัตรครึ่งปีโต 16.6%  เดินหน้าขยายสมาชิกทุกผลิตภัณฑ์ ควบบริหารคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ พร้อมคุมต้นทุนการเงินให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนดีกว่าคาดหมาย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น อีกทั้งสัญญาณของตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนก็ดีขึ้น     ส่งให้อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและเคทีซีกลับมาเติบโต โดยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เคทีซีมีสัดส่วนลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรม 13.7%  สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเทียบกับอุตสาหกรรม 4.0% ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 15.3% (อุตสาหกรรมโต 18.5%) และมีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 11.8% โดยคาดว่าสิ้นปี 2565 อัตราเติบโตของปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอาจจะขยายตัวได้ถึง 15% จากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ที่ 10%

“อย่างไรก็ตาม เคทีซีจะยังดำเนินธุรกิจตามแผนที่ตั้งเป้าด้านต่างๆ อย่างไม่ประมาท ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ครึ่งปีหลังจะเน้นการจัดหาสมาชิกและเพิ่มมูลค่าพอร์ตสินเชื่อทุกผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น มีการตั้งสำรองเพิ่มตามพอร์ตลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยจะบริหารจัดการต้นทุนการเงินและ NPL ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ด้วยประมาณการเป้าหมายกำไรปี 2565 ที่สูงกว่าเดิม และพอร์ตสินเชื่อรวมที่มูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท”

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของเคทีซีในช่วงครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกและไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 3,641 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.9%) และ 1,894 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 12.7%) ตามลำดับ งบการเงินเฉพาะกิจการของเคทีซี มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรก และไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 3,621 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.5%) และ 1,870 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11.7%) ตามลำดับ

ฐานสมาชิกรวม 3.3 ล้านบัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม 95,069 ล้านบาท NPL 3.5% แบ่งเป็นพอร์ตสมาชิกบัตรเครดิต 2,525,367 บัตร เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและดอกเบี้ยค้างรับรวม 61,426 ล้านบาท  ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรครึ่งปีแรกเท่ากับ 109,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.6% (สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด ซึ่งครึ่งแรกของปี 2562 มีมูลค่า 100,282 ล้านบาท) NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ 1.2%

พอร์ตสมาชิกสินเชื่อบุคคลเคทีซี 756,960 บัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม 30,460 ล้านบาท  NPL สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 2.8% และพอร์ตลูกหนี้ตามสัญญาเช่ามูลค่า 3,184 ล้านบาท ยอดสินเชื่อลูกหนี้ใหม่ (New Booking) ของสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” และกรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง (KTBL) ครึ่งแรกของปี 2565 มียอดรวม 525 ล้านบาท ยอดลูกหนี้มีแนวโน้มเพิ่มทุกเดือนตั้งแต่ต้นปี

“เคทีซียังคงให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ ทำให้การตัดหนี้สูญน้อยลง บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุล โดยรายได้รวมในไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 5,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.1% จากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้รวมครึ่งปี 2565 อยู่ที่ 11,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% สำหรับหนี้สูญได้รับคืนในไตรมาส 2 เท่ากับ 851 ล้านบาท และครึ่งปี 2565 อยู่ที่ 1,708 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 3,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและต้นทุนทางการเงินลดลง ค่าใช้จ่ายรวมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 6,539 ล้านบาท ลดลง 1.1%” นายระเฑียร กล่าว

สำหรับข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เคทีซีมีเงินกู้ยืมทั้งสิ้นเท่ากับ 55,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% เป็นโครงสร้างแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยาวในสัดส่วน 34% ต่อ 66% โดยมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) จำนวน 26,249 ล้านบาท ต้นทุนการเงิน 2.4% อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.2 เท่า ต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่10 เท่า” 

นอกจากนั้น เคทีซียังคงแบ่งเบาภาระสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทุกสถานะตามประกาศ ธปท. ฝนส.2 ว.802/2564 คงเหลือจำนวน 2,182 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.39% ของพอร์ตลูกหนี้รวม.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password