เอ.เอ็ม.เอส. เปิดตัว THE AI LOGISTICS ยกระดับโลจิสติกส์ SMEs ไทย

เอ.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส์ เดินหน้าพัฒนาซอฟต์แวร์ THE AI LOGISTICS มุ่งยกระดับโลจิสติกส์ SMEs ไทย ชู 3 บริการหลัก AI Shipment, HS Code Check และ Logistics Library สร้างระบบบริหารจัดการครบวงจร จ่อปี 65 ดึง 200 บริษัทร่วมใช้ซอฟต์แวร์ 

นายโสฬส ชาติงาม กรรมการผู้จัดการ เอ.เอ็ม.เอส โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ THE AI LOGISTICS กล่าวว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาจากการทำธุรกิจชิปปิ้งได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญของระบบอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ที่ไม่มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้มีการทำงานซ้ำซ้อน เป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียเวลา ค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์

“ระบบซอฟต์แวร์โลจิสติกส์บ้านเราไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานได้ครบวงจรเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริษัทข้ามชาติ แต่หากเลือกที่จะใช้ของบริษัทข้ามชาติก็จะพบว่ามีราคาสูง อีกทั้งการออกแบบยังไม่มีความเหมาะสมกับกฎหมาย และวัฒนธรรมของประเทศไทย หรือหากจะลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองก็มีต้นทุนสูงเกินกว่าที่ SMEs จะจ่ายได้” นายโสฬส กล่าว

ล่าสุด  เอ.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ THE AI LOGISTICS ขึ้นมาโดยคำนึงถึงความสามารถในการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistics Software) ที่จัดการงานโลจิสติกส์ งานบัญชี รวมถึงการจัดการให้ได้มาซึ่งสถิติสำคัญที่ต้องอาศัยแรงงานคนที่มีต้นทุนสูง เป็นเรื่องง่าย แก้ปัญหาระบบการทำงานที่ล่าช้า มีความยืดหยุ่นต่ำ ส่งผลให้ศักยภาพการแข่งขันลดลง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความผิดพลาด และเวลาการทำเอกสาร อาทิ ระบบบัญชีที่รับข้อมูลจากแผนกโลจิสติกส์ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และใบวางบิล โดยปราศจากการคีย์ซ้ำไปจนถึงระบบการเก็บเงินหรือระบบภาษี ที่สะดวกรวดเร็ว สอดรับกับกฎหมายของประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมด้านโลจิสติกส์ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ที่จะร่วมมือกันสนับสนุนให้สมาชิกที่มีมากกว่า 1,500 บริษัทฯเริ่มทดลองใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ระบบซอฟต์แวร์ THE AI LOGISTICS ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ 1. โปรแกรม AI Shipment หรือ ระบบจัดการงานโลจิสติกส์ ระบบที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานตั้งแต่รับงานจนถึงการออกงบการเงินแบบ Real time โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 2. HS Code Check หรือ โปรแกรมจัดการงานด้านพิกัดศุลกากร รวมพิกัด และคำวินิจฉัยไว้ที่เดียว และ 3.  Logistics Library หรือ ระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร ทำให้ความรู้ติดอยู่กับองค์กร ไม่ใช่พนักงานคนใดคนหนึ่ง

นายโสฬส กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายหลักของบริษัท นอกจากพัฒนาซอฟต์แวร์ ยังมุ่งยกระดับโลจิสติกส์ SMEs ไทยด้วย ปัจจุบัน ข้อมูลจาก DBD ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ประเทศไทยมีบริษัทโลจิสติกส์ที่ยังดำเนินกิจการอยู่ประมาณ 4,500 บริษัท และมากกว่า 90% เป็น SMEs ซึ่งเชื่อว่ายังไม่มีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์  เอ.เอ็ม.เอส  โลจิสติกส์ จึงตั้งเป้าว่าจะสามารถดึงบริษัทเข้าร่วมใช้งานโปรแกรม THE AI LOGISTICS ได้มากกว่า 200 บริษัท  ภายในปี 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password