“สิทธิกร” เริ่มงานบนนั่งเก้าอี้ ผจก.ทั่วไป บสย.

บอร์ด บสย. มีมติแต่งตั้ง “สิทธิกร ดิเรกสุนทร” ขึ้นแท่น ผจก.ทั่วไป เริ่มมีผล 4 ม.ค.นี้

รายงานข่าวจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับ นายสิทธิกร ปัจจุบันอายุ 46 ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ สาขาการดำเนินธุรกิจขั้นสูง จาก UNIVERSITY OF SOUTH  AUSTRALIA  และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MS-CIS)) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  และระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BBA-Business Computer)  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ด้านประสบการณ์การทำงาน รับผิดชอบงานในตำแหน่งสำคัญจากสถาบันการเงินหลายแห่ง  ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM THAILAND)   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักวิจัยอาวุโส และ ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) โดยล่าสุด ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ จาก EXIM THAILAND ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บสย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password