คลังเตือนคน 2.6 ล.สิทธิ์เร่งใช้คนละครึ่งก่อน 5 ทุ่มคืนนี้ ไม่งั้นตัดสิทธิ์

โฆษกกระทรวงการคลัง เผย! ยอดใช้คนละครึ่งเฟส 4 ถึงกลางดึก 27 ก.พ.65 รวมเกิน 26 ล้านคนแล้ว วงเงินใช้จ่ายมากกว่า 4.6 หมื่นล้านบาท เตือน 2.6 ล้านคน รีบใช้สิทธิ์ก่อน 5 ทุ่มคืนนี้ ก่อนถูกตัดโอกาสใช้จ่าย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.32 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.3 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 825.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.05 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 18,937.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 8,018.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,064.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 16,173.6 ล้านบาท ร้านบริการ 802.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 81.3 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.73 ล้านราย 

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.81 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.45 หมื่นราย โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

“ขอให้ประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิจำนวน 2.6 ล้านราย รีบเริ่มใช้สิทธิภายในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.59 น. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 เนื่องจากหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4” โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password