สนข.สำรวจ การขนส่ง กทม.และปริมณฑล ยกระดับคมนาคมไทย

สนข. จัดทำโครงการศึกษา สำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิเคราะห์ จัดทำแผนคมนาคม ความต้องการในการเดินทางของผู้คน การขนส่งสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

วันที่ 16 ก.พ.2565 นายปัญญา ชูพาณิช ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข. ได้จัดทำฐานข้อมูลในแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (extended Bangkok Urban Model : eBUM) โดยมี บริษัท เอ 21คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แพลนโปร จำกัด, บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมวางแผน เสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจร ซึ่งในปัจจุบัน ข้อมูลบางส่วนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้แบบจำลองมีการปรับปรุงข้อมูลความต้องการการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้าให้ทันสมัยและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

“เริ่มจากการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นข้อมูลหลักสำหรับการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรให้มีความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่การศึกษาการเดินทางในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาให้การเดินทาง และ การขนส่งสินค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นโมเดลหลักในการนำไปขยายสู่การเดินทางในเส้นทางอื่น ๆ ”

ผลการศึกษาจะ สามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจร เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการพัฒนาโครงการฯ สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลระบบขนส่งและจราจรที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมลดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้การดำเนินโครงการลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการพัฒนาแบบจำลอง ได้กำหนดจำนวนตัวอย่าง สุ่มสำรวจข้อมูลครัวเรือน เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 70,000 ครัวเรือน อาทิ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวที่บ้าน ที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ รวมไปถึงการจัดทำการสำรวจในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างวงกว้าง และแบบการสำรวจการขนส่งสินค้า อาทิ ด่านชั่งน้ำหนัก สถานีขนส่งสินค้า ท่าเรือ เป็นต้น ตลอดจนสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างสุ่มสำรวจไม่น้อยกว่า 10,000 ตัวอย่างในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

“สนข. เดินหน้าลงสำรวจตั้งแต่เดือน ก.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน แล้วเสร็จไปกว่า 65% และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึง ต.ค.65 โดยพื้นที่ศึกษาของแบบจำลองครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา บางส่วน ครอบคลุม 77 อำเภอ 489 ตำบล รวมพื้นที่ประมาณ 6,630 ตารางกิโลเมตรรวมทั้งครอบคลุมพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายในอนาคต” นายปัญญา ชูพาณิช กล่าว

ทั้งนี้สามารถมีส่วนร่วมในการสำรวจการเดินทางในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับการเดินทางและการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคลิก www.btds-otp.com หรือ สแกน QR Code และสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.btds-otp.comหรือ Facebook โครงการ BTDS by OTP.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password