ไทยร่วมภาคีแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ หวังสกัดการโยกกำไรข้ามโลกแล้ว

“อาคม” นำไทยลงนามเข้าร่วมภาคีความตกลงระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (CbCR) หวังยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามชาติ ด้าน อธิบดีกรมสรรพากร ย้ำ! ไทยได้ร่วมสร้างมาตรฐานการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโยกย้ายกำไรข้ามโลกแล้ว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศไทย ได้ลงนามในคำประกาศเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) (ความตกลง CbC MCAA) เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reports: CbCR) ให้เป็นมาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยประเทศไทยจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งแรกในปี 2566 เป็นต้นไป

ด้าน นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเสริมว่า การรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล CbCR เป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือของ OECD ที่มุ่งเน้นการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไร (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) จะต้องพัฒนา การดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประเทศไทยโดยกรมสรรพากรในฐานะประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือดังกล่าวได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกกฎหมายกำหนดให้ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อความตามรายงานข้อมูล CbCR เริ่มแจ้งข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และได้เปิดระบบให้ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อความฯ เริ่มส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ OECD เพื่อให้ความตกลง CbC MCAA มีผลกับประเทศไทยภายในเดือนมกราคม 2566  และจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศภาคีครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด 93 ประเทศ

“การลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง CbC MCAA  ของประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการดำเนินการตามมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสทางภาษี และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติ (MNE Group)* ให้สามารถยื่นรายงานข้อมูล CbCR ผ่านประเทศไทยได้ โดยจะสิ้นสุดกำหนดเวลาส่งข้อมูลครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับข้อมูล CbCR ของรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อความยื่นรายงานผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ” อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ     หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

หมายเหตุ :  *กลุ่มบริษัทข้ามชาติ (Multinational enterprise: MNE) ที่มีรายได้รวมทั้งกลุ่มไม่น้อยกว่า 28,000 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 750 ล้านยูโร) และเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลำดับสูงสุด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (Ultimate Parent Entity: UPE) หรือ 2. ตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลำดับสูงสุด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (Surrogate Parent Entity: SPE)

หรือ 3.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทำกิจการในประเทศไทย ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด* (ตามข้อ 2(2) และข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 408).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password