11 ถาม-ตอบ : ปม “อาคเนย์-ไทยประกันชีวิต” เลิกกิจการ

คปภ. ผุด Info Graphic 11 ประเด็นถาม-ตอบ กรณี บมจ. อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ. ไทยประกันภัย ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกเอกสารเกี่ยวกับ 11 ประเด็นถาม-ตอบ กรณี บมจ. อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ. ไทยประกันภัย ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารภาพ (Info Graphic) ดังนี้

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password