สรรพสามิตจับกุมคนทำผิดกม. ช่วง 11-18 ส.ค.65 รวม 626 คดี

โฆษกกรมสรรพสามิต แจงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2565พบการกระทำผิด จำนวน 626คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.99 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึง ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี          ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 626 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.99 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 358 คดี ค่าปรับ 3.08 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 189 คดี ค่าปรับ 6.43 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 7 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 27 คดี ค่าปรับ 0.30 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.00 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 33 คดี ค่าปรับ 0.99 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 1.14 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นสุรา จำนวน 3,436.335 ลิตร ยาสูบ จำนวน 23,637 ซอง ไพ่ จำนวน 221 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22,220.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 420 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 52 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 24,260 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 441.03 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,191 คดี ค่าปรับ 115.35 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,255 คดี ค่าปรับ 222.96 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 357 คดี ค่าปรับ 3.52   ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 767 คดี ค่าปรับ 27.77 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 9.76 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,002 คดี ค่าปรับ จำนวน 24.19 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 585 คดี ค่าปรับ 37.48 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 197,548.579 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,278,771 ซอง ไพ่ จำนวน 21,161 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 994,139.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 289,647 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,292 คัน

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password