อลิอันซ์ อยุธยา เปิด 3  กองทุนต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกลูกค้ายูนิตลิงค์ หวังสิ้นปีโต 42%

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เพิ่มทางเลือกลูกค้ายูนิต ลิงค์ เปิดตัวกองทุนต่างประเทศใหม่ 3 กองมุ่งกระจายการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงและผลตอบแทนในแบบแอคทีฟฟันด์

นายวิรงค์ พัฒนกำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทเสนอขายประกันควบการลงุทน หรือ ยูนิต ลิงค์ มาต่อเนื่อง ปัจจุบัน พอร์ทดังกล่าวเติบโตกว่าเท่าตัว เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งความพิเศษของยูนิต ลิงค์ เปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วงวัย และเลือกลงทุนและบริหารความเสียงของพอร์ตการลงทุนจากกองทุนที่บริษัทได้คัดเลือกมา

อย่างไรก็ตาม ช่วงปีนี้ นักลงทุนต้องเผชิญสภาวะการลงทุนที่ท้าทาย ตลาดเงินและตลาดทุนผันผวนสูงอลิอันซ์ อยุธยา มีนโยบายคัดสรรกองทุนที่โปร่งใส ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ถึงวันนี้ บริษัทมองเห็นโอกาสลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนมากขึ้นในกองทุนต่างประเทศ จึงได้คัดเลือกกองทุนประเภท Active fund ที่เน้นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกและตลาดเกิดใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งด้านผลตอบแทน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ให้กับลูกค้าผู้ถือประกัน ยูนิต ลิงค์ มายสไตล์ พลัส ด้วย 3 กองทุน ดังต่อไปนี้

กองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ชื่อกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดทั่วไป : KKP GNP เน้นนโยบายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก (Global Equity) ในบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลก บริหารกองทุนโดยใช้ผู้จัดการกองทุน 7 คน ผสมผสาน Style และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินเป็นไปตามดุลพินิจของ ผจกกองทุน

กองทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ กองทุนเปิดอเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์: ABGEM เน้นนโยบายการลงทุนในหุ้นประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Global Emerging Market Equity) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพดีและมีการเติบโตที่ดีกว่าอุตสาหกรรมในประเทศหรือในตลาดโลก พร้อมทั้งเข้าถึงการลงทุนในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน อินเดีย เม็กซิโก บราซิล เนเธอร์แลนด์ อินเดีย

กองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ชื่อกองทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน : K-HIT เป็นกองทุนที่ลุงทุนในหุ้นทั่วโลกเน้นการลงทุนใน Theme ที่ได้รับความสนใจและมีการเติบโตสูงใน 2 – 5 ปี เน้นการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุน 5-7 theme โดยแต่ละ Theme ไม่เกิน 25% หุ้นละไม่เกิน 1% จุดเด่นของกองทุนคือกลยุทธ์การลงทุนใน Theme ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินเป็นไปตามดุลพินิจของ ผจก กองทุนไทย (+75%)

เราหวังว่า 3 กองทุนใหม่ ที่บริษัทฯเลือกมาเป็นทางเลือกของยูนิต ลิงค์ จะตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ครบถ้วน สร้างพอร์ตการลงทุนที่ผสมผสาน ควบคู่กับความคุ้มครองประกันชีวิต สร้างความมั่นคงทางการเงินและชีวิตให้กับลูกค้าได้ต่อเนื่อง คาดว่า การเปิดตัว 3 กองทุนต่างประเทศใหม่นี้ จะช่วยดันพอร์ทยูนิต ลิงค์ให้เติบโตได้ 42% ตามเป้า” นายวิรงค์ สรุป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password