ศุลกากร ช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

กรมศุลกากร ลงพื้นที่ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ โดยได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบแก่ชาวชุมชนกว่า 40 ครัวเรือน รวมกว่า 100 คน

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่หรือศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน  ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวานนี้ (21 มิถุนายน 2565) โดยกรมศุลกากรได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยกว่า 40 ครัวเรือน รวมกว่า 100 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดย นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password