กฟผ.ชูธง สนับสนุน ผลักดันไทยเป็นฐาน ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย

กฟผ. ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์ การคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย

วันที่ 4 มิ.ย.2565 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนขับเคลื่อน และสรรค์สร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า(EV Ecosystem) รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เร่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนโครงการการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ EV Hackathon ฉลองครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี พร้อมถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่เยาวชน มุ่งผลักดัน ประเทศไทยก้าวสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย สำหรับกิจกรรม EV Hackathon นี้ จัดขึ้นระหว่างเดือนมิ.ย.-ส.ค. 2565 เปิดให้นักศึกษาอายุ 18-35 ปี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ และส่งผลงานเข้าประกวดแบบทีมละ 3 คน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้ มีหัวข้อการแข่งขันเรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) มุ่งให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในอนาคต อีกทั้งเป็นประโยชน์สำหรับไทยที่จะพัฒนาและเรียนรู้ความทันสมัยในเทคโนโลยีของเยอรมนี ให้พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น “ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย” ตามนโยบาย 30/30 ของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password