ชู! รสก.เบิกจ่ายงบลงทุนสู้โควิดฯสูงกว่าปีก่อน แจงมียอดสูงถึง 90%

สคร.แจง! แม้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดฯ แต่รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 283,925 ล้านบาท หรือสูงถึง 90%   

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ว่า มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 283,925 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 มาแล้ว 2 เดือน (ตุลาคม –พฤศจิกายน 2564) มีผลการเบิกจ่าย 6,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ด้าน นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว

และของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 จำนวน 138,460 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่งในปี 2564 เท่ากับ 283,925 ล้านบาท (ดูภาพประกอบ)

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2565 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม 2 เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) จำนวน 6,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ขณะที่ นางปานทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าในปี 2564 รัฐวิสาหกิจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดก็ตาม ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจยังคงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 เป็นไปตามแผนและสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ยังคงมีความไม่แน่นอน สคร. จึงได้กำชับให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password