โลตัสคว้า 2 รางวัลระดับสากล ‘สรรหาพัฒนา พนง.บัณฑิตใหม่-บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง’

โลตัสย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย คว้า 2 รางวัลระดับสากล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 ด้านสรรหาพัฒนาพนักงานบัณฑิตจบใหม่ และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

โลตัส ได้รับ 2 รางวัลสำคัญจาก HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดย นางสาวอรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง (เอเชีย) โลตัส เข้ารับรางวัล 2 สาขา รางวัลระดับ Gold ด้านการสรรหาและพัฒนาพนักงานที่พึ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ (Excellence in Graduate Recruitment and Development) จากการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่หรือ young talents เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใน โครงการ “เถ้าแก่น้อยโลตัส” ซึ่งมี โปรแกรมฝึกอบรมทักษะพัฒนาศักยภาพ ในการสร้างผู้นำในอนาคตขององค์กร และร่วมขับเคลื่อนให้ก้าวทันธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และรางวัลระดับ Silver ด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Excellence in HR Change Management) จากการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงาน ให้พนักงานมีความคิดแบบเถ้าแก่ และมีวิถีการทำงานด้วยค่านิยม SMART.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password