บอร์ด สงร. ประชุมแผนยุทธศาสตร์แผน 3 ปี เพิ่มประสิทธิการทำงาน

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2565 เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ระยะยาว 3 ปี เริ่มปี 66 – 68 (ชมภาพบรรยากาศการประชุมฯ)

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะ ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ หรือ สงร. (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม

ซึ่งที่ประชุมฯได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญและได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาคมที่จะดำเนินการใน 3  ปีข้างหน้า (2566-2568) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของสถาบันการเงินสมาชิก และจะได้นำไปกำหนดแผนงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password