บสย. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

ทีมผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บสย. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่นในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ณ บสย. สำนักงานใหญ่ และสำนักงานเขตทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 พร้อมทั้ง คณะผู้แทนผู้บริหารและพนักงาน บสย. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” เพื่อแสดงพลังตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ภายในงาน ได้จัดเวทีเสวนาระดมผู้นำตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปราบโกง อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password