EXIM BANK นำสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่จากภาคอีสาน

EXIM BANK จัดโครงการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยองค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ (ขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล (ซ้าย) ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในพิธีเปิด โครงการ “New Gen Exporter” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและโอกาสเข้าถึงตลาดต่างประเทศ สร้างชุมชนผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการให้คำปรึกษาและกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจส่งออก เช่น การค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจับคู่กับผู้ซื้อต่างประเทศ การตลาด โลจิสติกส์ สิทธิประโยชน์ทางการค้า พิธีการศุลกากร และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 ราย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password