ปธ.บอร์ดแบงก์อิสลามเข้าคารวะจุฬาราชมนตรี

“ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข” เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พร้อมแนะนำตัวในฐานะประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้คนใหม่

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง  เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประธานกรรมการธนาคารและเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสององค์กร ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565  

ในการนี้ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการตามพันธกิจของธนาคารที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องมุสลิม ได้แก่ โครงการชุมชนซื่อสัตย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ การสนับสนุนเงินสมทบ 40% สำหรับการทำประกันตะกาฟุลอัคคีภัยมัสยิดทั่วประเทศ การเพิ่มจำนวนรางวัลบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ส่งเสริมการประกอบพิธีฮัจย์ครั้งหนึ่งในชีวิตของมุสลิมที่มีความพร้อมทางร่างกาย โครงการเงินฝากสแปซิฟิก มุฎอรอบะฮ์ (Specific Mudharabah) ซึ่งเป็นการแมชชิ่งเงินฝากกับโครงการสินเชื่อครูสอนศาสนา ตลอดจนได้รายงานผลประกอบการในสามปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร

ด้านสำนักจุฬาราชมนตรีมี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  และ นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนธนาคารสู่ปีที่ 20 อย่างมั่นคง ด้วยหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และทิ้งท้ายถึงความยินดีที่จะผลักดันธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในทุกมิติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของธนาคาร ให้อยู่คู่กับพี่น้องชาวไทยทุกคน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password