PwC ชี้ธุรกิจไทยเร่งนำ HR Cloud Solutions มาใช้ ตอบโจทย์ทำงานไฮบริด

PwC เผยองค์กรไทยควรเร่งนำระบบ “HR Cloud Solutions” พลิกโฉมงานทรัพยากรบุคคล ชี้ช่วยเพิ่มศักยภาพบริหารกำลังพลเชิงกลยุทธ์ผ่านการวิเคราะห์-จัดการข้อมูลเชิงลึก พร้อมสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาทักษะและสร้างแรงจูงใจ เพื่อรองรับการทำงานแบบไฮบริด เพราะพนักงานเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเองจากที่ไหน หรืออุปกรณ์ใดก็ได้

นายจิรพล ตังทัตสวัสดิ์ หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา PwC ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ เริ่มนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้กับงานบริหารทรัพยากรบุคคลแทนระบบเก่ามากขึ้น เพราะให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าทั้งด้านประสิทธิภาพ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร โดยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Cloud Solutions) เข้ามาช่วยผู้บริหารแก้ปัญหาการสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงานมากความสามารถไว้กับองค์กร นอกจากนี้ ยังช่วยให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร เพราะฝ่ายเอชอาร์เข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกนึกคิดของพนักงานมากขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR insights)

“เทคโนโลยีเอชอาร์ คลาวด์ โซลูชัน จะยิ่งเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารคนมากขึ้นในอนาคต เพราะช่วยให้ผู้นำองค์กรเข้าใจข้อมูลทรัพยากรบุคคลอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นการเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และความต้องการขององค์กร รวมถึงเข้าใจว่า จะพัฒนาและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้อย่างไร ผ่านโปรแกรมพัฒนาทักษะ ประเมิน และให้ผลตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน” นายจิรพล กล่าวและว่า

“นอกจากนี้ HR Cloud Solutions ยังตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริดและบริหารความเท่าเทียมภายในองค์กร เพราะพนักงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเองจากที่ไหน หรืออุปกรณ์ใดก็ได้”

ปัจจุบันองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่ นิยมใช้บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบการเช่าใช้ (Software as a Service: SaaS) เพราะช่วยประหยัดต้นทุน คล่องตัวสูง อีกทั้งยังได้รับการดูแลและจัดการระบบจากผู้ให้บริการที่ชำนาญ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ลดการพึ่งพาฝ่ายไอทีขององค์กรเพียงอย่างเดียว โดยองค์กรยังนำแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลของผู้ให้บริการมาใช้ได้ทันที

อย่างไรก็ดี การนำระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้ในงานเอชอาร์ ยังมีประเด็นที่ท้าทายอยู่หลายด้าน เช่น ระดับของการลงทุนที่เหมาะสม ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ภายในองค์กร รวมไปถึงความสามารถและทักษะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานเอชอาร์เอง  สอดคล้องกับ ผลสำรวจล่าสุด PwC HR Tech 2022 ที่สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบ 700 ราย เกี่ยวกับแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลพบว่า การเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบคลาวด์ (Cloud transformation) ถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากที่สุดเป็นอันดับที่สาม (36%) รองจากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้านเอชอาร์ (39%) และการสรรหาและจ้างพนักงาน (39%)

นอกจากนี้ องค์กรยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและทักษะการใช้ระบบคลาวด์ของพนักงานด้วย โดยผลสำรวจระบุว่า 21% ของผู้บริหารฝ่ายเอชอาร์กังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ หลังเห็นแนวโน้มของการโจมตีผู้ให้บริการคลาวด์ด้วยแรนซัมแวร์ที่เพิ่มขึ้น

“หลายกรณีเราจะพบว่า กระแสการใช้โซลูชันดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริหารฝ่ายเอชอาร์บางรายต้องการลงทุนเพื่อซื้อโซลูชันทั้งหมด โดยไม่ได้วิเคราะห์ หรือวางแผนการลงทุนให้ดีเสียก่อน ทำให้ตัวเลขการลงทุนในขั้นต้นสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งการมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ระดับมากเกินไป ไม่ได้แปลว่าพนักงานจะใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอาจมีกระบวนการทำงานใหม่ จนทำให้ได้รับข้อมูลมากเกินไป หรือยังใช้ระบบได้ไม่คล่อง” นายจิรพล กล่าว

ด้วยเหตุนี้ องค์กรควรพิจารณาการลงทุนระบบเอชอาร์ คลาวด์ โซลูชัน โดยเริ่มจากวางแผนการประยุกต์ใช้ระบบ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยอิงจากกรณีศึกษา (Use case) ที่ต้องการใช้จริง หรือรูปแบบของระบบ (Module) ที่เป็นความต้องการพื้นฐาน ควบคู่ไปกับมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ขององค์กร

“ระยะเริ่มต้น ผู้บริหารอาจเลือกทยอยลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทดลองใช้จนคุ้นเคย จากนั้นค่อยวางแผนลงทุนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามกรอบเวลาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต”  

นายจิรพล สรุปว่า อนาคตของงานด้านทรัพยากรบุคคลของธุรกิจไทย จะยิ่งก้าวไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น โดยการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid working) จะกลายเป็นรูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ระบบเอชอาร์ คลาวด์ โซลูชัน เพราะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสนับสนุนการทำงานที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างระหว่างพนักงานและฝ่ายเอชอาร์จากการมีระบบ self-service ที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึง นำข้อมูลไปใช้ได้แบบเรียลไทม์.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password