บสย.ลงพื้นที่มอบนโยบาย พ่วงเยี่ยมชมกิจการลูกค้าเมืองอุบลฯ

“สิทธิกร ดิเรกสุนทร” นำทีมผู้บริหาร บสย. ลงพื้นที่มอบนโยบายสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และเยี่ยมชมกิจการลูกค้า จ.อุบลราชธานี (ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในงานฯ)

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้น มอบนโยบายการดำเนินงาน ทิศทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานด้านค้ำประกันสินเชื่อ การช่วยเหลือลูกหนี้ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงรับฟังปัญหา-อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข โดยมี นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 พร้อมด้วยนายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และคณะ รับมอบนโยบาย ณ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการลูกค้าของบสย. คือ บริษัท ดีไลท์ 88 โดย น.ส.มนัสชญาณ์ อู่สมบัติชัย ได้ก่อตั้งกิจการเมื่อปี 2557 ตั้งอยู่ที่อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป แบรนด์ “จั๊บจั๊บ” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ผลผลิตไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นก๋วยจั๊บ และได้ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. มาตั้งแต่ปี 2559 ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Policy Loan.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password